Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala

Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala (KVSU) är ett av de yngsta lärda sällskapen i Sverige. Det grundades den 8 oktober 1954 och blev redan från starten en tvärvetenskaplig mötesplats. För forskare från alla fakulteter både vid Uppsala universitet och vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är KVSU ett forum för diskussioner över ämnesgränserna.

KVSU grundades på initiativ av professor i nordiska språk Ivar Modéer. Universitetsrektorerna Torgny Segerstedt och Stig Strömholm gjorde under sina år som preses (1961-1978 respektive 1979-2002) i KVSU betydelsefulla insatser för KVSU:s roll och utveckling. Professor i statsvetenskap Sverker Gustavsson fortsatte denna gärning under sin tid som preses (2003-2018).    

Sedan 1967 har KVSU sina lokaler i Stenhuset, en särpräglad gammal byggnad alldeles i närheten av Universitetshuset. Här samlas man till överläggningar och sällskaplig samvaro.

Läs mer