Styrelse 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare styrelser

Hederspresesar 
Professor Sverker Gustavsson 
Professor Stig Strömholm 
Preses 
Professor Lena Marcusson 
Vice preses 
Professor Jonas Bergquist  
Sekreterare 
Docent Ylva Bergström 
Vice sekreterare 
Professor Eva Mörk  
Skattmästare 
Advokat Jörgen Sandström 
Redaktör 
Docent Stefan Mähl 
Ledamot, tillika intendent 
Professor Ingela Nyström  
Ledamot 
Professor Paula Henrikson 
Suppleanter 
Professor Li Bennich-Björkman 
Professor Joakim Nivre 
Professor Erik Smitterberg 
Professor Jan Stenlid