…är ett lärt sällskap med tvärvetenskaplig karaktär

…följer genom diskussioner och föredrag aktuell forskning och viktiga samhällsfrågor

…består av både yngre och äldre vetenskapsidkare från alla vetenskapsområden

…belönar populär- och tvärvetenskapliga insatser

…stöder ledamöternas internationella kontakter

…ger ut en skriftserie och en årsbok