Framstående tvärvetenskapligt arbete, forts.

Förteckning över KVSU-pristagare, år samt motivering
2015  Thomas Brante      för hans breda och grundliga analys av professionernas ofrånkomliga roll i kunskapssamhällets möte mellan vetenskap och praktik
    .
2017 Roger Säljö för hans tvärvetenskapligt baserade klarläggande av hur lärprocesser formas av kulturella redskap från olika sammanhang och hur människor lär sig av dem
    .
2018 Birgitta Essén för hennes banbrytande tvärvetenskapliga forskning kring utrikesfödda kvinnors hälsa i avsikt att påvisa värderingskonflikter och förändra vårdrutiner
    .
2020 Arne Jarrick för hans forskning kring tidigmodern känslo- och mentalitetshistoria och människans villkor i ett världshistoriskt perspektiv och hans värnande av kunskapsbaserad humaniora

 

 

 

 

2021  Maria Ågren      för hennes breda och metodologiskt innovativa forskning om den tidigmoderna människans arbete och försörjning som ökat förståelsen av hur det moderna samhället vuxit fram
    .
2023 Solveig Jülich för hennes nyskapande och framgångsrika forskning som överbryggar humanistiska och medicinska perspektiv genom tvärvetenskapliga samarbeten och samverkan inom området för medicinsk humaniora

 

 

 

Tillbaka till pristagare 1995-2014