Framstående tvärvetenskapligt arbete, forts.

Förteckning över KVSU-pristagare, år samt motivering

 

2015  Thomas Brante      för hans breda och grundliga analys av professionernas ofrånkomliga roll i kunskapssamhällets möte mellan vetenskap och praktik
    .
2017 Roger Säljö för hans tvärvetenskapligt baserade klarläggande av hur lärprocesser formas av kulturella redskap från olika sammanhang och hur människor lär sig av dem

 

Tillbaka till pristagare 1995-2004