Styrelse 2022


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell styrelse

Hederspresesar 
Professor Sverker Gustavsson 
Professor Stig Strömholm 
Preses 
Professor Lena Marcusson 
Vice preses 
Professor Jonas Bergquist  
Sekreterare 
Professor Caroline Liberg 
Vice sekreterare 
Professor Eva Mörk   
Skattmästare 
Advokat Jörgen Sandström 
Redaktör 
Docent Stefan Mähl 
Ledamot, tillika intendent 
Docent Cecilia Bernsten  
Ledamot 
Professor Paula Henrikson
Suppleanter 
Professor Li Bennich-Björkman 
Professor Joakim Nivre 
Professor Ingela Nyström
Professor Jan Stenlid