Styrelse 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell styrelse

Hederspreses 
Professor Stig Strömholm 
Preses 
Professor Sverker Gustavsson 
Vice preses 
Professor Oloph Bexell 
Sekreterare 
Professor Caroline Liberg 
Vice sekreterare 
Docent Carl Frängsmyr  
Skattmästare 
Advokat Jörgen Sandström 
Redaktör 
Docent Stefan Mähl 
Ledamot, tillika intendent 
Docent Cecilia Bernsten  
Ledamot 
Professor Nils Mårtensson 

Suppleanter 
Professor Paula Henrikson
Professor Ulf Magnusson 

Professor Eva Mörk

Professor Ingela Nyström