Styrelse 2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell styrelse

Hederspreses 
Professor Stig Strömholm 
Preses 
Professor Sverker Gustavsson 
Vice preses 
Professor Oloph Bexell 
Sekreterare 
Professor Gunnar Ingelman
Vice sekreterare 
Professor Allan Gut 
Skattmästare 
Advokat Jörgen Sandström 
Redaktör 
Professor Lars-Gunnar Larsson
Ledamot, tillika intendent 
Docent Kerstin Hulter Åsberg 
Ledamot 
Professor Caroline Liberg 

Suppleanter 
Docent Cecilia Bernsten 
Docent Satu Gröndahl
Professor Ulf Magnusson 
Docent Stefan Mähl