Styrelse 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell styrelse

Hederspreses 
Professor Stig Strömholm 
Preses 
Professor Sverker Gustavsson 
Vice preses 
Professor Gunnar Sedin
Sekreterare 
Professor Sten Lunell
Vice sekreterare 
Professor Urban Rosenqvist
Skattmästare 
Advokat Jörgen Sandström 
Redaktör 
Professor Lars-Gunnar Larsson
Ledamot, tillika intendent 
Professor Gunnar Boman
Ledamot 
Professor Åke Frändberg  

Suppleanter 
Docent Margareta Sanner
Docent Kerstin Hulter Åsberg 
Professor Oloph Bexell  

Professor Gunnar Ingelman