Styrelse 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell styrelse

Hederspreses 
Professor Stig Strömholm 
Preses 
Professor Sverker Gustavsson 
Vice preses 
Professor Gunnar Sedin
Sekreterare 
Professor Sten Lunell
Vice sekreterare 
Professor Göran Possnert  
Skattmästare 
Advokat Jörgen Sandström 
Redaktör 
Professor Olle Matsson
Ledamot, tillika intendent 
Professor Joseph Nordgren 
Ledamot 
Professor Åke Frändberg  

Suppleanter 
Docent Margareta Sanner 
Professor Gunnar Boman  
Professor Monica Hedlund   

Professor Lars-Gunnar Larsson