Styrelse 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell styrelse

Hederspreses 
Professor Torgny Segerstedt
Preses 
Professor Stig Strömholm
Vice preses 
Professor Gunnar Sedin  
Sekreterare 
Professor Sten Lunell
Vice sekreterare 
Professor Carl-Gustaf Ribbing  
Skattmästare 
Advokat Gunnar Ljungman  
Redaktör 
Professor Olle Matsson   
Ledamot, tillika intendent 
Professor Joseph Nordgren  
Ledamot
Professor Åke Frändberg    

Suppleanter 
Docent Margareta Sanner
Professor Åke Frändberg  
Professor Monica Hedlund   
Professor Lars-Erik Edqvist  

James Mac Key