Styrelse 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell styrelse

Hederspreses 
Professor Torgny Segerstedt
Preses 
Professor Stig Strömholm
Vice preses 
Professor Göran Bergson
Sekreterare 
Professor Erik Börjesson   
Vice sekreterare 
Professor Carl-Gustaf Ribbing  
Skattmästare 
Advokat Tomas Matsson
Redaktör 
Professor Olle Matsson   
Ledamot, tillika intendent 
Professor Bo Gräslund  
Ledamot
Professor Åke Frändberg    

Suppleanter 
Professor Gunnar Sedin  
Professor Gunnar Boman   
Professor Monica Hedlund   
Professor Lars-Erik Edqvist  

James Mac Key