Styrelse 1991-1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell styrelse

Hederspreses 
Professor Torgny Segerstedt
Preses 
Professor Stig Strömholm
Vice preses 
Professor Carl Nordling    
Sekreterare 
Professor Erik Börjesson   
Vice sekreterare 
Professor Carl-Gustaf Ribbing  
Skattmästare 
Advokat Tomas Matsson
Redaktör 
Professor Örjan Zetterqvist  
Ledamot, tillika intendent 
Professor Bo Gräslund  
Ledamot
Professor Göran Bergson   

Suppleanter 
Professor Gunnar Sedin  
Professor Åke Frändberg  
Professor Olle Matsson  
Professor Sverker Gustavsson

James Mac Key