Styrelse 1986-1987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell styrelse

Hederspreses 
Professor Torgny Segerstedt
Preses 
Professor Stig Strömholm
Vice preses 
Professor James Mac Key   
Sekreterare 
Professor Jean-Louis Calais   
Vice sekreterare 
Professor Adam Taube 
Skattmästare 
Direktör Bertil Hjelmér
Redaktör 
Professor Gunnar Broberg  
Ledamot, tillika intendent 
Professor Lars Hartman
Ledamot
Professor Göran Bergson   

Suppleanter 
Professor Örjan Zetterqvist
Professor Carl Nordling
Professor Bo Gräslund
Professor Sverker Gustavsson

James Mac Key