Styrelse 1984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell styrelse

Hederspreses 
Professor Torgny Segerstedt
Preses 
Professor Stig Strömholm
Vice preses 
Professor James Mac Key   
Sekreterare 
Professor Jean-Louis Calais   
Vice sekreterare 
Professor Adam Taube 
Skattmästare 
Direktör Bertil Hjelmér
Redaktör 
Professor Gunnar Broberg  
Ledamot, tillika intendent 
Professor Lars Hartman
Ledamot
Professor Karl-Georg Ahlström  

Suppleanter 
Professor Örjan Zetterqvist
Professor Carl Nordling
Professor Bo Gräslund
Professor Erik Eriksson

James Mac Key