Styrelse 1979

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell styrelse

Hederspreses 
Professor Torgny Segerstedt
Preses 
Professor Stig Strömholm
Vice preses 
Professor Gunnar Ström
Sekreterare 
Professor Allan Ellenius  
Vice sekreterare 
Professor James Mac Key
Skattmästare 
Direktör Bertil Hjelmér
Redaktör 
Professor Kurt Johannesson
Ledamöter
Professor Torvard Laurent
Professor Karl-Georg Ahlström  

Suppleanter 
Professor Lars Hartman  
Professor Jan Erik Kihlström    
Professor Jean-Louis Calais
Professor Erik Eriksson

Professor Torvard Laurent