Styrelse 1976-1977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell styrelse

Preses 
Professor Torgny Segerstedt
Vice preses 
Professor Gunnar Ström
Sekreterare 
Professor Allan Ellenius  
Vice sekreterare 
Professor James Mac Key
Skattmästare 
Direktör Bertil Hjelmér
Redaktör 
Professor Kurt Johannesson
Ledamöter
Professor Stig Strömholm
Professor Börje Larsson

Suppleanter 
Professor Lars Hartman  
Professor Lars Thorén   
Professor Karl-Georg Ahlström  
Professor Torvard Laurent