Styrelse 1973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell styrelse

Preses 
Professor Torgny Segerstedt
Vice preses 
Professor Gunnar Ström
Sekreterare 
Professor Jonas Palm
Vice sekreterare 
Professor James Mac Key
Skattmästare 
Direktör Bertil Hjelmér
Redaktör 
Docent Åke Davidsson
Ledamöter
Professor Allan Ellenius  

Suppleanter 
Direktör Erik Wolrath
Professor Lars Thorén   
Professor Börje Larsson
Professor Stig Strömholm