Styrelse 1972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell styrelse

Preses 
Professor Torgny Segerstedt
Vice preses 
Professor Åke Malmström
Sekreterare 
Professor Jonas Palm
Vice sekreterare 
Professor James Mac Key
Skattmästare 
Direktör Bertil Hjelmér
Redaktör 
Docent Åke Davidsson
Ledamöter
Professor Per-Olov Löwdin 
Professor Gunnar Ström

Suppleanter 
Direktör Erik Wolrath
Professor Lars Thorén   
Professor Åke Sundborg
Professor Sven L. Jansson