Populärvetenskaplig insats

 
Förteckning över KVSU-pristagare, år samt motivering
 
1997   Göran Grimvall  för ett av bredd och djup präglat populärvetenskapligt författarskap inom fysikområdet
    .
2000 Staffan Ulfstrand   för ett populärvetenskapligt författarskap som förenar rik kunskap, djup inlevelse och språklig uttryckskraft
    .
2003 Tore Frängsmyr för en unik förmåga att brett, levande och begripligt beskriva idéhistoriska problem och utvecklingslinjer
    .
2004 Hans-Uno Bengtsson  för ett av klarhet och spiritualitet präglat populärvetenskapligt författarskap
2007   Claes Bernes
Pär Holmgren
för boken ”Meteorologernas väderbok” – en utomordentligt klargörande framställning av grundläggande väderförhållanden och den globala uppvärmningens problem
    .
2010 Per-Olof Nilsson för hans ”fysikaliska leksaker” och demonstrationer som gör fysik tillgänglig och under- hållande, särskilt för barn och ungdomar
    .
2013 Tore Janson    för hans innehållsrika och intresseväckande sätt att presentera det mänskliga språkets egenart och vad antiken har att säga oss idag
    .
2016   Margareta Kristenson  för engagerande insatser inom folkhälsovetenskap samt gedigen förmåga att förklara komplicerade förhållanden och förmedla åtgärdsförslag till politiker, allmänhet och media