Populärvetenskaplig insats

Förteckning över KVSU-pristagare, år samt motivering
1997   Göran Grimvall  för ett av bredd och djup präglat populärvetenskapligt författarskap inom fysikområdet
    .
2000 Staffan Ulfstrand   för ett populärvetenskapligt författarskap som förenar rik kunskap, djup inlevelse och språklig uttryckskraft
    .
2003 Tore Frängsmyr   för en unik förmåga att brett, levande och begripligt beskriva idéhistoriska problem och utvecklingslinjer
    .
2004 Hans-Uno Bengtsson  för ett av klarhet och spiritualitet präglat populärvetenskapligt författarskap
    .
2007   Claes Bernes, 
Pär Holmgren
för boken ”Meteorologernas väderbok” – en utomordentligt klargörande framställning av grundläggande väderförhållanden och den globala uppvärmningens problem

 

 

2010   Per-Olof Nilsson för hans ”fysikaliska leksaker” och demonstrationer som gör fysik tillgänglig och under- hållande, särskilt för barn och ungdomar
    .
2013 Tore Janson    för hans innehållsrika och intresseväckande sätt att presentera det mänskliga språkets egenart och vad antiken har att säga oss idag
    .
2016 Margareta Kristenson   för engagerande insatser inom folkhälsovetenskap samt gedigen förmåga att förklara komplicerade förhållanden och förmedla åtgärdsförslag till politiker, allmänhet och media
    .
2019   Klas-Göran Karlsson  för att han på ett förnämligt sätt givit ett fågelperspektiv på 1900-talets historia och därmed bidragit till ökad samtidsförståelse
    .
2022   Olle Matsson  för hans inspirerande förmedling av sin forskning och genuina kunskap inom kemin, med särskilt fokus på gifters egenskaper och påverkan på människokroppen